• +420 212 248 700
  • cbsk@cashback-sk.eu
    • Čeština
    • Slovenčina
    • Română
    • English
  • Jedna z

    NAJVÄČŠÍCH GLOBÁLNÝCH SIETÍ NA SVETE

    Sieť, ktorá je miestne prispôsobená pre všetky Vaše zahraničné nároky a správu DPH

    Sieť Cash Back pre nárokovanie DPH, najdôveryhodnejšia medzi spoločnosťami na svete

    Od roku 1988 sme sa zamerali na zavedenie mena Cash Back v blízkosti našich klientov a blízkosti daňových úradov, aby sme poskytli prvotriednu miestnu službu s prístupom k celosvetovej sieti medzinárodných odborníkov na DPH. S našimi lokálnymi kanceláriami máte možnosť využiť najlepšie miestne služby s najlepšou miestnou starostlivosťou, pre uľahčenie Vašich obchodných procesov. Naše kancelárie spĺňajú Vaše zahraničné potreby DPH. Hovoríme rovnakým jazykom a rozumieme Vašim nárokom, ktoré musia splniť požiadavku vrátenia dane v maximálnej výške a najrýchlejšom čase.

    SME TAM,
    KDE NÁS
    POTREBUJETE

    Sieť s miestnymi odborníkmi na DPH na každom kroku, na každom rohu

    Máme jednu z najrozsiahlejších sietí miestnych odborníkov pripravených na mieste kedykoľvek podporiť Vaše záujmy. Sme fyzicky prítomní vo všetkých krajinách, kde máte nárokovateľné výdavky na DPH a naše úspešné procesy sú implementované vo všetkých miestach, aby sme zakaždým zaistili konzistenciu a úspešnosť výsledku. So službami Cash Back a naším tímom odborníkov získate späť maximálnu čiastku DPH v najrýchlejšom čase.

    EURÓPA:

    • Rakúsko
    • Belgicko
    • Bosna
    • Bulharsko
    • Chorvátsko
    • Cyprus
    • Česko
    • Dánsko
    • Estónsko
    • Fínsko
    • Francúzsko
    • Nemecko
    • Grécko
    • Maďarsko
    • Izrael
    • Island
    • Írsko
    • Taliansko
    • Luxembursko
    • Holandsko
    • Nórsko
    • Poľsko
    • Portugalsko
    • Rumunsko
    • Srbsko
    • Slovensko
    • Španielsko
    • Švédsko
    • Švajčiarsko
    • Veľká Británia

    ZVYŠOK SVĚTA:

    • Bahrain
    • India
    • Izrael
    • Kuvajt
    • Filipíny
    • Saudská Arábia
    • Južná Afrika
    • Spojené Arabské Emiráty
    • Spojené Štáty Americké

    Prečo Vám môže pomôcť naša prítomnosť vo viac jako 40 krajinách světa

    Miestne know-how v odbore DPH

    Jediným spôsobom, ako dosiahnuť trvalo vysokého pomeru medzi podanou a akceptovanou sumou; v priemere 90% všetkých žiadostí o DPH predložených po celom svete každý rok, je prítomnosť miestnych expertov na DPH. Naši odborníci na DPH majú dôkladné a aktuálne vedomosti o neustále sa meniacich daňových predpisoch a podrobnostiach o registrácii DPH, aj o podaniach a žiadostiach na vrátenie dane v každej krajine. Otvorený dialóg s miestnymi daňovými úradmi zaisťuje, že nároky Cash Back budú vyhovujúce a vrátené v čo najplynulejším a najkratšom čase. To celý proces zjednodušuje.

    Sme na každom rohu

    Sme fyzicky prítomní vo viac ako 40 krajinách, aby sme podporili všetky Vaše žiadosti o vrátenie DPH či požiadavky na činnosť. Jednáte len s miestnou kanceláriou so znalosťami a odbornosťou, pomocou ktorých rozumieme presne tým otázkam týkajúcim sa DPH Vášho odboru a poskytneme Vám špecializovanú službu podľa Vašich požiadaviek. Vaše zmluvné podmienky spadajú pod miestne príslušnou jurisdikciu. Všetky prezentácie, zahraničné dokumenty, odpovede na otázky daňových úradov a ďalšie záležitosti sú pripravované v príslušnej jazykovej verzii. Všetko zabezpečujeme osobne a tým celý proces zjednodušujeme.

    Medzinárodný dopad

    Náš miestny predajný tím a naši miestni odborníci v oblasti DPH môžu spoločne identifikovať a spravovať Vaše miestne požiadavky na správu DPH v tuzemsku i zahraničí. Teda v krajinách, kde ste zaregistrovaný platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Optimalizujeme správu DPH tak, aby ste sa vyhli zbytočnému daňovému zaťaženiu a zbytočnej práci pri výpočte miestnych nákladov a zoznamov daňových dokladov. Vo výsledku všetko zabezpečujeme osobne a celý proces zjednodušujeme.

    Sme jazykovo vybavení

    Daňové úrady v každej krajine majú svoje formuláre a dokumenty, svoje postupy pri pátraniach a miestne predpisy, ktoré očakávajú, že žiadatelia budú nasledovať a plniť v miestnom jazyku. Naši odborníci na nepriame dane poznajú predpisy a hovoria miestnym jazykom pre zabezpečenie spolupráce s daňovými úradmi a efektívnu správu Vašich nárokov. Samozrejme tiež naše miestne predajné tímy komunikujú s našimi klientmi v ich preferovanom jazyku, aby zabezpečili maximálnu súčinnosť. Vo výsledku všetko zabezpečujeme osobne a celý proces zjednodušujeme.

    Získajte sprievodcu na vrátenie DPH


    Všetko, čo potrebujete vedieť o zaistení daní z medzinárodnej obchodnej činnosti a cestovného.

    Stiahnite tu

    Viete, že …

    8. a 13. smernica EÚ

    Požiadavky na predpisy, procesy a podanie sa značne líšia podľa krajiny vášho podnikania. Zistite, ktorá daňová smernica platí pre vašu spoločnosť.

    Viac informácií