• +420 212 248 700
 • slovakia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • Jedna z

  NAJVÄČŠÍCH GLOBÁLNÝCH SIETÍ NA SVETE

  Sieť, ktorá je miestne prispôsobená pre všetky Vaše zahraničné nároky a správu DPH

  Sieť Cash Back pre nárokovanie DPH, najdôveryhodnejšia medzi spoločnosťami na svete

  Od roku 1988 sme sa zamerali na zavedenie mena Cash Back v blízkosti našich klientov a blízkosti daňových úradov, aby sme poskytli prvotriednu miestnu službu s prístupom k celosvetovej sieti medzinárodných odborníkov na DPH. S našimi lokálnymi kanceláriami máte možnosť využiť najlepšie miestne služby s najlepšou miestnou starostlivosťou, pre uľahčenie Vašich obchodných procesov. Naše kancelárie spĺňajú Vaše zahraničné potreby DPH. Hovoríme rovnakým jazykom a rozumieme Vašim nárokom, ktoré musia splniť požiadavku vrátenia dane v maximálnej výške a najrýchlejšom čase.

  SME TAM,
  KDE NÁS
  POTREBUJETE

  Sieť s miestnymi odborníkmi na DPH na každom kroku, na každom rohu

  Máme jednu z najrozsiahlejších sietí miestnych odborníkov pripravených na mieste kedykoľvek podporiť Vaše záujmy. Sme fyzicky prítomní vo všetkých krajinách, kde máte nárokovateľné výdavky na DPH a naše úspešné procesy sú implementované vo všetkých miestach, aby sme zakaždým zaistili konzistenciu a úspešnosť výsledku. So službami Cash Back a naším tímom odborníkov získate späť maximálnu čiastku DPH v najrýchlejšom čase.

  EURÓPA:

  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Bosna
  • Bulharsko
  • Chorvátsko
  • Cyprus
  • Česko
  • Dánsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Maďarsko
  • Izrael
  • Island
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Rumunsko
  • Srbsko
  • Slovensko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Veľká Británia

  ZVYŠOK SVĚTA:

  • Bahrain
  • India
  • Izrael
  • Kuvajt
  • Filipíny
  • Saudská Arábia
  • Južná Afrika
  • Spojené Arabské Emiráty
  • Spojené Štáty Americké

  Prečo Vám môže pomôcť naša prítomnosť vo viac jako 40 krajinách světa

  Miestne know-how v odbore DPH

  Jediným spôsobom, ako dosiahnuť trvalo vysokého pomeru medzi podanou a akceptovanou sumou; v priemere 90% všetkých žiadostí o DPH predložených po celom svete každý rok, je prítomnosť miestnych expertov na DPH. Naši odborníci na DPH majú dôkladné a aktuálne vedomosti o neustále sa meniacich daňových predpisoch a podrobnostiach o registrácii DPH, aj o podaniach a žiadostiach na vrátenie dane v každej krajine. Otvorený dialóg s miestnymi daňovými úradmi zaisťuje, že nároky Cash Back budú vyhovujúce a vrátené v čo najplynulejším a najkratšom čase. To celý proces zjednodušuje.

  Sme na každom rohu

  Sme fyzicky prítomní vo viac ako 40 krajinách, aby sme podporili všetky Vaše žiadosti o vrátenie DPH či požiadavky na činnosť. Jednáte len s miestnou kanceláriou so znalosťami a odbornosťou, pomocou ktorých rozumieme presne tým otázkam týkajúcim sa DPH Vášho odboru a poskytneme Vám špecializovanú službu podľa Vašich požiadaviek. Vaše zmluvné podmienky spadajú pod miestne príslušnou jurisdikciu. Všetky prezentácie, zahraničné dokumenty, odpovede na otázky daňových úradov a ďalšie záležitosti sú pripravované v príslušnej jazykovej verzii. Všetko zabezpečujeme osobne a tým celý proces zjednodušujeme.

  Medzinárodný dopad

  Náš miestny predajný tím a naši miestni odborníci v oblasti DPH môžu spoločne identifikovať a spravovať Vaše miestne požiadavky na správu DPH v tuzemsku i zahraničí. Teda v krajinách, kde ste zaregistrovaný platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Optimalizujeme správu DPH tak, aby ste sa vyhli zbytočnému daňovému zaťaženiu a zbytočnej práci pri výpočte miestnych nákladov a zoznamov daňových dokladov. Vo výsledku všetko zabezpečujeme osobne a celý proces zjednodušujeme.

  Sme jazykovo vybavení

  Daňové úrady v každej krajine majú svoje formuláre a dokumenty, svoje postupy pri pátraniach a miestne predpisy, ktoré očakávajú, že žiadatelia budú nasledovať a plniť v miestnom jazyku. Naši odborníci na nepriame dane poznajú predpisy a hovoria miestnym jazykom pre zabezpečenie spolupráce s daňovými úradmi a efektívnu správu Vašich nárokov. Samozrejme tiež naše miestne predajné tímy komunikujú s našimi klientmi v ich preferovanom jazyku, aby zabezpečili maximálnu súčinnosť. Vo výsledku všetko zabezpečujeme osobne a celý proces zjednodušujeme.

  Získajte sprievodcu na vrátenie DPH


  Všetko, čo potrebujete vedieť o zaistení daní z medzinárodnej obchodnej činnosti a cestovného.

  Stiahnite tu

  Viete, že …

  8. a 13. smernica EÚ

  Požiadavky na predpisy, procesy a podanie sa značne líšia podľa krajiny vášho podnikania. Zistite, ktorá daňová smernica platí pre vašu spoločnosť.

  Viac informácií