• +420 212 248 700
 • slovakia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • TECHNOLÓGIE UMOŽŇUJÚCE VRÁTENIE DPH

  Automatizácia s ľudskou inteligneciou

  Presnosť. Jednoduchosť. Maximalizácia náhrad DPH.

  Od načítania dát až po spracovanie platieb a hlásení našich systémov je každý krok procesu zahraničných nárokov DPH automatický, aby bola zaistená maximálna návratnosť v čo najrýchlejšom čase.

  Rozdiel s našimi automatizovanými systémami oproti štandardným manuálnym procesom je ich integrácia s kontrolami kvality zabezpečovanými miestnymi odborníkmi na DPH, čo poskytuje zjednodušenie a presnosť v multidimenzionálnej zložitosti žiadostí o DPH na daňových portáloch alebo daňových orgánoch vo viac ako 30 krajinách.

  30 rokov skúseností a poznatkov bolo do našich nástrojov zabudované, aby sa zabezpečila účinnosť, transparentnosť a súlad.

  Vyhľadávanie

  Elektronické vyhľadávanie a inteligentné triedenie

  Posúdenie

  Odborný posudok, kontrola kvality a schválenie

  Načítanie

  Elektronický záznam dát a súpis

  Podanie

  Konverzia a podanie podľa miestnych daňových požiadaviek

  Platba

  Spracovanie platiev a vrátenie DPH zákazníkovi

  Report

  Viditeľnosť nároku a reportov v reálnom čase

  Váš portal
  100% TRANSPARENTNOSŤ

  Ako klient Cash Back získavate bezplatný prístup k účtu „My Cash Back“. Je to Váš exkluzívny online portál, kde všetko, čo potrebujete vedieť o Vašich žiadostiach o DPH, o predložených faktúrach a Vašich náhradách za žiadosti a správu DPH, nájdete s prehľadom. Ovládací panel My Cash Back Vám v reálnom čase poskytuje detailné aktualizáciu stavu Vašich nárokov minútu po minúte. Žiadne ďalšie spoliehanie na ťažkopádne tabuľky a správy, ktoré by mali byť včas zasielané na Váš e- mail.

  Elektronické vyhľadávanie a inteligentné triedenie

  Cash Back e-room má otvorené a bezpečné rozhranie, ktoré je prepojené s bežnými dátovými zdrojmi, ako sú systémy Concur, Acubiz, Xpenditure alebo ďalšie systémy riadenia cestovných nákladov vrátane vlastných systémov navrhnutých spoločností.

  Aby však vyhoveli Vašim vlastným štandardom a metódam informačných technológií, môže naše riešenie Cash Back e-room rovnako ľahko importovať elektronické obrazy a dáta vyexportované v akomkoľvek tabuľkovom formáte skôr než priamym pripojením k Vašim systémom.

  Funkcia automatického načítania, importu a exportu poskytujú mnoho výhod. Žiadne ďalšie prerušované selekcie na mieste, žiadne chýbajúce daňové doklady a veľa ušetreného času.

  NÁŠ PROCES PRE AUTOMATICKÉ VRÁTENIE DPH

  Inteligentné vyhľadávanie a zoznam dát

  Dáta sú automaticky nahrávané alebo importované do Cash Back e-room a naše inteligentné nástroje, ktoré identifikujú informácie z účtovných záznamov alebo priamo zo skenov príjmových faktúr a dokladov, ako je dodávateľská krajina, dátum faktúry a typ výdavkov.

  Všetok materiál je potom automaticky roztriedený a zaznamenaný podľa krajiny, odkiaľ majú byť peniaze vrátené, obdobia za ktoré sa žiadosť podáva, nárokovatelnosti a ďalších príslušných údajov.

  Aj v prípade, že obdržíme tlačené doklady alebo pripravujeme nárok mimo EÚ, celý proces je plne automatizovaný. Využívame našu rozsiahlu databázu dodávateľov a v reálnom čase aktualizovaný dodávateľský pamäťový modul, takže zoznamy daňových dokladov sú automaticky vyplňované našimi procesnými tímy s maximálnou presnosťou, rýchlosťou a efektivitou.

  Naše systémy boli testované pomocou vstavaných ovládacích prvkov, aby sa predišlo častým chybám a nežiaducim nezrovnalostiam, ako sú napríklad duplicitné riadky, ktoré prechádzajú týmto veľkým objemom dát a dokladov.

  AUTOMATIZÁCIA
  S ĽUDSKOU
  INTELIGENCIOU

  Kombinácia technológie a odbornosti

  Vrátenie zahraničnej DPH predstavuje komplex požiadaviek a sadzieb, ktoré sa líšia v každej krajine a pre každú službu. 100% automatizované systémy s prednastavenými reštrikciami príslušných krajín nie sú schopné identifikovať všetky relevantné informácie alebo interpretovať správnosť žiadosti o DPH.

  Preto odborníci v odbore DPH znovu manuálne overujú všetky žiadosti a zoznamy faktúr pred tým, než ich schváli na podanie nároku. Ide o zásadný proces, ktorý zabezpečí, že v žiadosti o vrátenie DPH nebudú nárokovateľné doklady DPH chýbať alebo že nenárokovatelné doklady budú nesprávne priradené k nároku s následne možným postihom či zamietnutím.

  Máme 100% kontrolu s našimi kombinovanými automatickými a manuálnymi odbornými službami. Vďaka tomu, že naši odborníci v odbore DPH spolupracujú s miestnymi daňovými úradmi a našimi spoľahlivo implementovanými, neustále vysokými štandardmi rok čo rok, spoločnosť Cash Back má predné skúsenosti s maximálnou návratnosťou DPH pre našich klientov.

  Prispôsobenie a zabezpečenie žiadosti podľa miestnych daňových požiadaviek

  Hneď ako sú nároky schválené pre spracovanie, systém ich pripraví na podanie žiadosti. Naše 30-ročné skúsenosti a miestné odborné znalosti boli implementované do modulu pre predkladanie faktúr, zoznamu daňových dokladov a podanie žiadosti v presnom formáte a podobe, požadovanom každým daňovým úradom pre splnenie všetkých technických predpisov, aplikačných postupov a jazykových požiadaviek.

  Žiadosti o vrátenie DPH sú podávané elektronicky alebo fyzicky a príslušné dokumenty sú bezpečne zasielané daňovým úradom v závislosti na príslušnej smernici o DPH. Rovnako ako vo všetkých predchádzajúcich krokoch procesu je stav žiadosti aktualizovaný systémom Cash Back Online okamihom, keď sa odosiela daňovému úradu. To znamená, že môžete sledovať všetky Vaše nároky v celom procese vrátane aktuálneho stavu žiadostí podaných k vrátenia DPH.

  tech_platform_payment_processing

  Spracovanie platiev a vrátenie DPH

  V okamihu ako miestne úrady spracujú Vaše nároky a vydajú rozhodnutie o vrátenie peňazí, je prichádzajúce platba prepojená s zodpovedajúcou žiadosťou v našej databáze Cash Back Online. Tým sa spustí okamžite proces platby. Prihlásením do služby My Cash Back môžete vidieť potvrdenie o platbe, dátum prevodu a rozhodnutia daňového úradu, čo poskytuje úplnú transparentnosť týkajúcu sa vrátenie dane.

  Nerobíme rozdiely. Rýchlosť a presnosť našich platieb DPH je veľmi neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou našej služby v akýchkoľvek sumách.

  Viditeľnosť, spoľahlivosť a report v reálnom čase

  Popri našich odborných znalostiach a skúsenostiach s maximálným vrátením DPH zo zahraničia nám dôveruje viac ako 19 000 spoločností aj vďaka úplnej viditeľnosti a transparentnosti v každom kroku procesu.

  Cloudové riešenie Cash Back využíva bezpečnú šifrovaciu technológiu. Naše systémy podstupujú testy napadnutia a pracujú na zabezpečených, kódovaných, https stránkach s viacerými zálohovacími umiestneniami.

  Cash Back definuje Good Working Practices (správne pracovné postupy) v celom procese, aby zaručila konzistentnú vysokú úroveň služieb. Portál My Cash Back poskytuje rôzne reporty ohľadom aktuálných i už spracovaných platieb. Systém spoľahlivo uchováva dáta z minulých rokov, ktoré umožňujú úplnú kontrolu, výkazy v reálnom čase a vrátane naše poistenie nároku.

  tech_platform_reporting

  Získajte 100% transparentnosť pri vrátení DPH

  Požiadajte o skúšobnú verziu

  Zistíte, ako vám služba Cash Back môže pomôcť automatizovať Vaše žiadosti o vrátenie DPH, centrálne spravovať Vaše cestovné rezervácie a nároky súvisiace s DPH aj poskytovať 100% transparentnosť ohľadom všetkých Vašich nárokov. Všetko zadarmo. Požiadajte o demo teraz.