• +420 212 248 700
 • czechia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • TECHNOLOGIE UMOŽŇUJÍCÍ VRÁCENÍ DPH

  Automatizace s lidskou inteligencí.

  Přesnost. Jednoduchost. Maximalizace náhrad DPH.

  Od načítání dat až po zpracování plateb a hlášení našich systémů je každý krok procesu zahraničních nároků DPH automatický, aby byla zajištěna maximální návratnost v co nejrychlejším čase.

  Rozdíl s našimi automatizovanými systémy oproti standardním manuálním procesům je jejich integrace s kontrolami kvality zajišťovanými místními odborníky na DPH, což poskytuje zjednodušení a přesnost v multidimenzionální složitosti žádostí o DPH na daňových portálech nebo daňových orgánech ve více než 30 zemích.

  30 let zkušeností a poznatků bylo do našich nástrojů zabudováno, aby byla zajištěna účinnost, transparentnost a soulad.

  Vyhledání

  Elektronické vyhledávání a inteligentní třídění

  Posouzení

  Odborný posudek kontrola kvality
  a schválení

  Načtení

  Elektronický záznam dat a soupis

  Podání

  Konverze a podání podle místních daňových požadavků

  Platba

  Zpracování plateb a vrácení DPH zákazníkovi

  Report

  Viditelnost nárokua reportů v reálném čase

  Váš portál
  100% TRANSPARENTNOST

  Jako klient Cash Back získáváte bezplatný přístup k účtu „My Cash Back“. Je to Váš exkluzivní online portál, kde vše, co potřebujete vědět o Vašich žádostech o DPH, o předložených fakturách a Vašich náhradách za žádosti a správu DPH, najdete s přehledem. Ovládací panel My Cash Back Vám v reálném čase poskytuje detailní aktualizaci stavu Vašich nároků minutu po minutě. Žádné další spoléhání na těžkopádné tabulky a zprávy, které by měly být včas zasílány na Váš e- mail.

  Elektronické vyhledávání a inteligentní třídění

  Cash Back e-room má otevřené a bezpečné rozhraní, které je propojeno s běžnými datovými zdroji, jako jsou systémy Concur, Acubiz, Xpenditure nebo další systémy řízení cestovních nákladů včetně vlastních systémů navržených společností.

  Aby však vyhověly Vašim vlastním standardům a metodikám informačních technologií, může naše řešení Cash Back e-room stejně snadno importovat elektronické obrazy a data vyexportovaná v jakémkoli tabulkovém formátu spíše než přímým připojením k Vašim systémům.

  Funkce automatického načítání, importu a exportu poskytují mnoho výhod. Žádné další přerušované selekce na místě, žádné chybějící daňové doklady a mnoho ušetřeného času.

  NÁŠ PROCES PRO AUTOMATICKÉ VRÁCENÍ DPH

  Inteligentní vyhledávání a seznam dat

  Data jsou automaticky nahrávána nebo importována do Cash Back e-room a naše inteligentní nástroje, které identifikují informace z účetních záznamů nebo přímo ze skenů příjmových faktur a dokladů, jako je dodavatelská země, datum faktury a typ výdajů.

  Veškerý materiál je poté automaticky roztříděn a zaznamenán podle země, odkud mají být peníze vráceny, období za které je žádost podávána, nárokovatelnosti a další příslušných údajů.

  I v případě, že obdržíme tištěné doklady nebo připravujeme-li nárok mimo EU, celý proces je plně automatizován. Využíváme naší rozsáhlou databázi dodavatelů a v reálném čase aktualizovaný dodavatelský paměťový modul, takže seznamy daňových dokladů jsou automaticky vyplňovány našimi procesními týmy s maximální přesností, rychlostí a efektivitou.

  Naše systémy byly testovány pomocí vestavěných ovládacích prvků, aby se předešlo častým chybám a nežádoucím nesrovnalostem, jako jsou například duplicitní řádky, které procházejí tímto velkým objemem dat a dokladů.

  AUTOMATIZACE
  S LIDSKOU
  INTELIGENCÍ

  Kombinace technologie a odbornosti

  Vrácení zahraniční DPH představuje komplex požadavků a sazeb, které se liší v každé zemi a pro každou službu. 100% automatizované systémy s přednastavenými restrikcemi příslušných zemí nejsou schopny identifikovat všechny relevantní informace nebo interpretovat správnost žádosti o DPH.

  Proto odborníci v oboru DPH znovu manuálně ověřují všechny žádosti a seznamy faktur před tím, než je schválí k podání nároku. Jedná se o zásadní proces, který zajistí, že v žádosti o vrácení DPH nebudou nárokovatelné doklady DPH chybět nebo že nenárokovatelné doklady budou nesprávně přiřazeny k nároku s následně možným postihem či zamítnutím.

  Máme 100% kontrolu s našimi kombinovanými automatickými a manuálními odbornými službami. Díky tomu, že naši odborníci v oboru DPH spolupracují s místními daňovými úřady a našimi spolehlivě implementovanými, neustále vysokými standardy rok co rok, společnost Cash Back má přední zkušenosti s maximální návratností DPH pro naše klienty.

  Přizpůsobení a zajištění žádosti dle místních daňových požadavků

  Jakmile jsou nároky schváleny pro zpracování, systém je připraví pro podání žádosti. Naše 30leté zkušenosti a místní odborné znalosti byly implementovány do modulu pro předkládání faktur, seznamu daňových dokladů a podání žádosti v přesném formátu a podobě, požadovaném každým daňovým úřadem pro splnění všech technických předpisů, aplikačních postupů a jazykových požadavků.

  Žádosti o vrácení DPH jsou podávány elektronicky nebo fyzicky a příslušné dokumenty jsou zabezpečeně zasílány daňovým úřadům v závislosti na příslušné směrnici o DPH. Stejně jako ve všech předchozích krocích procesu je stav žádosti aktualizován systémem Cash Back Online okamžikem, kdy je zaslána daňovému úřadu. To znamená, že můžete sledovat všechny Vaše nároky v celém procesu včetně aktuálního stavu žádostí podaných k vrácení DPH.

  tech_platform_payment_processing

  Zpracování plateb a vrácení DPH

  Jakmile místní úřady zpracují Vaše nároky a vydají rozhodnutí o vrácení peněz, příchozí platba je propojena s odpovídající žádostí v naší databázi Cash Back Online. Tím se spustí okamžitě proces platby. Přihlášením do služby My Cash Back můžete vidět potvrzení o platbě, datum převodu a rozhodnutí daňového úřadu, což poskytuje plnou transparentnost týkající se vrácení daně.

  Neděláme rozdíly. Rychlost a přesnost našich plateb DPH je velmi nedílnou a důležitou součástí naší služby v jakýchkoliv částkách.

  Viditelnost, spolehlivost a report v reálném čase

  Vedle našich odborných znalostí a zkušeností s maximálním vrácením DPH ze zahraničí nám důvěřuje více než 19 000 společností díky úplné transparentnosti v každém kroku procesu.

  Cloudové řešení Cash Back využívá bezpečnou šifrovací technologii. Naše systémy podstupují testy napadení a pracují na zabezpečených, kódovaných, https stránkách s více zálohovacími umístěními.

  Cash Back definuje Good Working Practices (správné pracovní postupy) v celém procesu, aby zaručila konzistentní vysokou úroveň služeb. Portál My Cash Back poskytuje různé reporty za aktuální a již zpracované vrácení peněz. Systém spolehlivě uchovává data z minulých let, které umožňují úplnou kontrolu a výkazy v reálném čase včetně pojištění nároku.

  tech_platform_reporting

  Získejte 100% transparentnost při vrácení DPH

  Požádejte o zkušební verzi

  Zjistěte, jak vám služba Cash Back může pomoci automatizovat Vaše žádosti o vrácní DPH, centrálně spravovat Vaše cestovní rezervace a nároky související s DPH i poskytovat 100% transparentnost ohledně všech Vašich nároků. Vše zdarma. Požádejte o demo nyní.