• +420 212 248 700
 • czechia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • MAXIMALIZACE VRÁCENÍ DPH ZE ZAHRANIČÍ BEZ POTÍŽÍ

  Za všechny Vaše zahraniční obchodní cesty a aktivity

  Vrácení DPH ze zahraničí

  Maximalizujeme vrácení DPH ze zahraničí a získáme jej korektně a napoprvé. Daňová legislativa, pravidla a předpisy se neustále mění.

  Zahraniční proces získání DPH je komplikovaný, časově náročný a vyžaduje důkladné pochopení postupů specifických pro jednotlivé země. Kvůli těmto náročným faktorům a procesům, který je založen na termínech, je důležité vyplnit příslušné žádosti bezchybně.

  Coby průkopníci nároků DPH víme, jak nejlépe spravovat celkový proces vrácení DPH a související postupy pro dodržování předpisů pro Vaši společnost. S 30 lety zkušeností, jednou z největších sítí místních odborníků, přítomností ve více než 40 zemích a dlouhodobými vztahy s místními úřady jste opravdu v dobrých rukách.

  Nechte řízení a maximalizaci navrácení Vaší DPH ze zahraničí na nás.

  Vrácení DPH ze služebních cest

  Jedním z nejběžnějších výdajů způsobilých pro vrácení DPH jsou služební cesty, které vznikly Vašim zaměstnancům po celé Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a Jižní Koreji. Počet zemí, kde mají společnosti šanci na vrácení DPH však stále roste.

  Cash Back je vždy informován o všech nových příležitostech, díky kterým Vaše firma maximalizuje potenciál vrácení peněz.

  S výhradou rozdílných pravidel, předpisů a sazeb DPH platných v každé zemi vrácení daně může společnost získat DPH z cestovních výdajů, včetně hotelových ubytování, restaurací, pronájmu automobilů, pohonných hmot, nákladů na železniční či jinou veřejnou dopravu.


  Hotel &
  Ubytování

  Stravování &
  Zábava

  Pronájem vozů &
  Přeprava

  Mobil &
  Telekomunikace
  Požádejte o Call Back

  Vrácení DPH na dodavatelských fakturách

  Pro velké, střední i malé podniky je běžnou praxí, že společnosti pracují na mezinárodní úrovni. Proto často obchodují se zahraničními dodavateli. Na většinu daňových dokladů se uplatňuje mechanismus přenesené daňové povinnosti. I tak se však značná částka DPH účtuje na celou řadu nákladných transakcí, především v oblasti nákupu služeb.

  Dodavatelé a společnosti se snaží dosáhnout souladu s těmito právními předpisy. Zejména proto, že se výjimky liší mezi jednotlivými zeměmi, je chybovost fakturace zcela běžná.

  Naše skupina odborníků pečlivě dodržuje místní pravidla a má znalost na co se zaměřit v jednotlivých oborech a průmyslových odvětvích. Zajistíme, aby oprávněné společnosti získaly správně naúčtovanou DPH pomocí příslušných daňových úřadů nebo v případě nesprávně naúčtované DPH zprostředkujeme dobropisy DPH od Vašich zahraničních dodavatelů.

  Určení DPH a identifikace chyb může ušetřit Vaší společnosti značné množství peněz.


  Dodavatelské
  faktury
  Požádejte o Call Back

  Vrácení DPH ze zahraničních jednání, motivačních cest, konferencí a společenských akcí

  Vaše společnost může organizovat nebo navštěvovat události v jiných zemích. V závislosti na místě konání vzniká nárok na vrácení DPH za tyto události a související aktivity.

  Známé jako MICE (Meetings, Incentive Trips, Conferences & Events) tyto náklady zahrnují náklady spojené se schůzemi, motivačními cestami pro zaměstnance, dodavatele nebo obchodní zástupce, stejně jako konference, obchodní výstavy a mnoho dalších typů akcí.

  Odborné znalosti společnosti Cash Back v oblasti řízení výdajů na MICE pomáhají zajistit maximalizaci využití Vašich daňových náhrad při těchto významných nákladech, kdykoli je to možné.


  Jednání

  Motivační cesty


  Konference &
  Výstavy


  Společenské
  akce
  Poraďte se s naším MICE odborníkem

  Vrácení DPH ze školení a seminářů

  Mnoho podniků posílá své zaměstnance na semináře, schůzky nebo odborné kurzy pro průběžné vzdělávání a další vzdělávací účely.

  Pokud se některý z Vašich zaměstnanců účastní vzdělávacích akcí nebo seminářů v rámci Evropy, Austrálie nebo některých částí Asie, můžete získat zpět DPH účtovanou na účastnické poplatky a další související výdaje.


  Školení

  Semináře
  Požádejte o Call Back

  Vrácení DPH z letectví

  Existuje mnoho nákladných výdajů specifických pro odvětví letectví, které jsou účtované s DPH, a existují velmi specifická pravidla, pokud jde o to, které společnosti v odvětví mohou získat DPH nebo spotřební daň z pohonných hmot a minerálních paliv.

  Letecké správcovské společnosti, výrobci letadel, nákladní dopravci, letecké záchranné služby a organizace používající podniková letadla jsou jen některé z těch, kteří mohou požadovat vrácení daně z přidané hodnoty.

  Výdaje vznikají jako vždy v mnoha různých zemích, z nichž každá uplatňuje odlišné právní předpisy. Vymáhání DPH z leteckých výdajů proto vyžaduje odborné znalosti.

  DPH až 25 % se vybírá na mnoha nemalých nákladech, které mohou zahrnovat logistiku, pozemní obsluhu, vzlet a přistání, opravy a výdaje spojené s posádkou.

  Cash Back poskytuje program služeb nepřímých daní leteckým společnostem a jiným provozovatelům všeobecné obchodní letecké dopravy.


  Letecká logistika

  Letecká paliva


  Pozemní obsluha

  Požádejte o Call Back

  Import & Export aktivity

  DDP (Delivered Duty Paid) jsou transakce, v níž prodávající platí veškeré náklady spojené s přepravou zboží a je plně zodpovědný za zboží, dokud není převzato a převedeno na kupujícího.

  Když odesíláte zařízení či zboží do cizích zemí, jsou Vám účtovány daně související s dovozem dle pravidel příslušných zemí.

  Pro posouzení způsobilosti nároku dovozní daně dodávek DDP nechte Cash Back Vám pomoci získat zpět DPH na takových výdajích.


  Dovozní daň
  Požádejte o Call Back