• +420 212 248 700
 • slovakia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • MAXIMALIZÁCIA VRÁTENIA DPH ZO ZAHRANIČIA BEZ PROBLÉMOV

  Za všetky Vaše zahraničné obchodné cesty a aktivity

  Vrátenie DPH zo zahraničia

  Maximalizujeme vrátenie DPH zo zahraničia a získame ho spravodlivo a na prvýkrát. Daňová legislatíva, pravidlá a predpisy sa neustále menia.

  Zahraničný proces získania DPH je komplikovaný, časovo náročný a vyžaduje dôkladné pochopenie postupov špecifických pre jednotlivé krajiny. Kvôli týmto náročným faktorom a procesom, ktorý je založený na termínoch, je dôležité vyplniť príslušné žiadosti bezchybne.

  Ako priekopníci nárokov DPH, vieme, ako najlepšie spravovať celkový proces vrátenia DPH a súvisiace postupy pre dodržiavanie predpisov pre Vašu spoločnosť. S 30 ročnými skúsenosťami, jednou z najväčších sietí miestnych odborníkov, prítomnosťou vo viac ako 40 krajinách a dlhodobými vzťahy s miestnymi úradmi ste naozaj v dobrých rukách.

  Nechajte riadenie a maximalizáciu vrátenia Vašej DPH zo zahraničia na nás.

  Vrátenie DPH zo služobných ciest

  Jedným z najbežnejších výdajov spôsobilých na vrátenie DPH sú služobné cesty Vašich zamestnancov po celej Európe, Ausrtálii, Novom Zélande a Južnej Korei. Počet krajín, kde máte nárok na vrátenie DPH sa však stále zvyšuje.

  Cash Back je o týchto príležitostiach informovaný ako prvý a vďaka tomu Vaša firma maximalizuje potenciál vrátenia peňazí.

  S výnimkou rozdielných pravidiel, predpisov a sazieb DPH platných v každej krajine môže spoločnosť získať DPH z cestovných výdajov, vrátane hotelového ubytovania, reštaurácií, prenájmu aut, pohonných hmot, nákladov na železničnú či inú verejnú dopravu.


  Hotel &
  Ubytovanie

  Stravovanie &
  Zábava

  Prenájom aut &
  Preprava

  Mobil &
  Telekomunikácie
  POŽIADAJTE O CALL BACK

  Vrátenie DPH na dodávateľských fakturách

  Pre veľké, stredné aj malé podniky je bežnou praxou, že spoločnosti pracujú na medzinárodnej úrovni. Preto často obchodujú so zahraničnými dodávateľmi. Na väčšinu daňových dokladov sa uplatňuje mechanizmus prenesenej daňovej povinnosti. Aj tak sa však značná čiastka DPH účtuje na celý rad nákladných transakcií, predovšetkým v oblasti nákupu služieb.

  Dodávatelia a spoločnosti sa snažia dosiahnuť súlad s týmito právnymi predpismi. Najmä preto, že sa výnimky líši medzi jednotlivými krajinami, je chybovosť fakturácie úplne bežná.

  Naša skupina odborníkov starostlivo dodržiava miestne pravidlá a má znalosť na čo sa zamerať v jednotlivých odboroch a priemyselných odvetviach. Zabezpečíme, aby oprávnené spoločnosti získali správne naúčtovanú DPH pomocou príslušných daňových úradov, alebo v prípade nesprávne vyfakturovanej DPH sprostredkujeme dobropisy DPH od Vašich zahraničných dodávateľov.

  Určenie DPH a identifikácia chýb môže ušetriť Vašu spoločnosti značné množstvo peňazí.


  Dodávateľské faktúry
  POŽIADAJTE O CALL BACK

  Vrátenie DPH zo zahraničných konaní, motivačných ciest, konferencií a spoločenských akcií

  Vaša spoločnosť môže organizovať alebo navštevovať akcie v iných krajinách. V závislosti od miesta konania vuniká nárok na vrátenie DPH za tieto akcie a s nimi súvisiace aktivity.

  Označované ako MICE (Meetings, Incentive trips, Conferences & Events) tieto náklady zahrňujú výdaje spojené so schôdzami, motivačnými cestami pre zamestnancov, dodávateľov alebo obchodných zástupcov, rovnako tak aj konferencie, obchodné výstavy a mnoho iných.

  Odborné znalosti spoločnosti Cash Back v oblasti riadenia výdajov na MICE pomáhajú zaistiť maximalizáciu využitia daňových výdajov pri týchto nákladoch, kedykoľvek je to možné


  Stretnutia

  Motivačné cesty


  Konferencie &
  Výstavy


  Spoločenské akcie
  PORAĎTE SA S NAŠIMI MICE ODBORNÍKMI

  Vrátenie DPH zo školení a seminárov

  Mnoho podnikov posiela svojich zamestnancov na semináre, stretnutia alebo odborné kurzy pre priebežné vzdelávanie a ďalšie vzdelávacie účely.

  Ak sa niektorý z Vašich zamestnancov zúčastňujú vzdelávacích akcií alebo seminárov v rámci Európy, Austrálie alebo niektorých častí Ázie, môžete získať späť DPH účtovanú na účastnícke poplatky a ďalšie súvisiace výdavky.


  Školenie

  Semináre
  POŽIADAJTE O CALL BACK

  Vrátenie DPH z letectva

  Existuje veľa nákladných výdavkov špecifických pre odvetvie letectva, ktoré sú účtované s DPH, a existujú veľmi špecifické pravidlá, pokiaľ ide o to, ktoré spoločnosti v odvetví môžu získať DPH alebo spotrebnú daň z pohonných hmôt a minerálnych palív.

  Letecké správcovskej spoločnosti, výrobcovia lietadiel, nákladní dopravcovia, leteckej záchrannej služby a organizácie používajúce podnikové lietadlá sú len niektoré z tých, ktorí môžu požadovať vrátenie dane z pridanej hodnoty.

  Výdavky vznikajú ako vždy v mnohých rôznych krajinách, z ktorých každá uplatňuje odlišné právne predpisy. Vymáhanie DPH z leteckých výdavkov preto vyžaduje odborné znalosti.

  DPH až 25 % sa vyberá na mnohých nemalých nákladoch, ktoré môžu zahŕňať logistiku, pozemnú obsluhu, vzlet a pristátie, opravy a výdavky spojené s posádkou.

  Cash Back poskytuje program služieb nepriamych daní leteckým spoločnostiam a iným prevádzkovateľom všeobecné obchodné leteckej dopravy.


  Letecká logistika

  Letecké palivá


  Pozemná obsluha

  POŽIADAJTE O CALL BACK

  Import & Export aktivity

  DDP (Delivered Duty Paid) sú transakcie, pri ktorých predávajúci platí všetky náklady spojené s prepravou tovaru a je plne zodpovedný za tovar, dokiaľ nie je prevzatý a prevedený na kupujúceho.

  Keď odosielate zariadenie či tovar do cudzích krajín, sú Vám účtované dane súvisiace s dovozom podľa pravidiel príslušných krajín.

  Pre posúdenie spôsobilosti nároku dovoznej dane dodávok DDP dovoľte Cash Backu pomôcť Vám získať späť DPH na takýchto výdavkoch.


  Dovozná daň
  POŽIADAJTE O CALL BACK