• +420 212 248 700
 • cbsk@cashback-sk.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • NÁŠ TÍM

  Skúsený tím odborníkov a špecialistov

  Predstavujeme náš tím manažérov a odborníkov so skúsenosťami v oblasti vrátenia DPH a iných mechanizmov vymáhania dane vo svojej krajine, ktorý sprostredkuje zahraničné nároky zákaznikov so sídlom v krajinách, pre ktoré obchodná skupina CESSCO uzavrela franšízové dohody Cash Back.

  CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO
  Masarykovo nábřeží 236/30, CZ-110 00, PRAHA, Česká republika, Tel: +420 212 248 700. Fax: +420 245 008 206. e-mail: cbsk@cashback-sk.eu

  Miro Cabish – CEO – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narodený 05. decembra 1974 v Holešove (Morava). Licenciu Cash Back pre Českú republiku a Slovensko získal v roku 2006. Následne v roku 2009 prevzal vedenie rumunskej kancelárie. Už v roku 2008 vyhralo zastúpenie jeho českej a slovenskej kancelárie celosvetovú cenu "Office of the year", spoločnosti United Cash Back. Pôvodnou profesiou burzový obchodník, dnes zameriava svoje aktivity výhradne na komplexné riadenie spoločnosti v odbore optimalizácia zahraničných výdavkov, ich finančné a účtovné riadenie, informačné technológie, riadenie ľudských zdrojov, procesov nárokovania a registrácie zahraničného DPH a ďalších daní. (CZ, SK, EN, IT, ES, FR, DE, PL, RU, RO).

  Miro Cabish

  CEO
  Nikola Sidorjaková – Chief VAT Officer CZ & SK – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narodená 25. júna 1986 v Prešove (Slovensko). Po ukončení štúdia na Fakulte Verejnej Správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa v roku 2008 presťahovala do Prahy, kde po aktivitách v gastronomických a hotelových službách v roku 2013 využila príležitosť ponuky asistentky v oblasti vrátenia DPH a iných mechanizmov vymáhania daní klientom českej a slovenskej kancelárie Cash Back. (SK, CZ, EN, DE, RU)

  Nikola Sidorjaková

  CHIEF VAT OFFICER CZ & SK
  Narodená 19. Mája 1998 v Stode (Česká republika). Po absolvovaní strednej obchodnej školy v Plzni sa rozhodla pokračovať vo vysokoškolských štúdiách v Prahe, kde sa v priebehu prvého ročníka štúdií rozhodla naštartovať svoju kariéru v jednej z najznámejších českých bánk na pozícii banková asistentka. V priebehu tejto doby sa naučila mnoho vecí, ktoré sa týkali priameho predaja, čo jej pomohlo v súčasnej práci v oblasti klientskych služieb, kde v spoločnosti Cash Back má na starosti českých a slovenských klientov. Buduje silné zázemie v daňovom práve na Vysokej škole ekonomickej v Prahe spolu s pro-klientskym prístupom a dôsledným spôsobom práce, kde všetko musí byť dotiahnuté do konca. (CZ, EN, DE, VN)

  Emma Le

  EXECUTIVE VAT OFFICER CZ & SK
  Narodený 29 Decembra 1989 v Snine (Slovensko). Po štúdiách na hotelovej akadémii v Humennom (Slovensko) sa rozhodol presťahovať do Prahy, kde započal štúdiá na miestnej Vysokej škole hotelovej. Po troch rokoch štúdium ukončil štátnicou a získal titul bakalár v odbore hotelový manažment. Začal pracovať ako barman, neskôr ako supervízor v reštaurácii. Popri tejto práci začal naštevovať súkromnú vyššiu odbornú školu zameranú na dane, ktorú zakončil získaním certifikátu daňový špecialista. Hneď potom sa chytil šance vstúpiť do spoločnosti Cash Back na pozíciu Chief VAT Compliance officer, kde jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia medzi klientmi a finančnými úradmi v rámci nárokovania DPH v súlade so zákonom o DPH. Je taktiež držiteľom certifikátu PRINCE 2 Foundation, zameraný na projektové riadenie. Rád sa učí čokoľvek z odvetvia daní, aby v budúcnosti získal licenciu daňového poradcu. Je vášnivým cestovateľom a taktiež sa zaujíma o všetko na čom sa dá lietať. (SK, EN, CZ)

  Bc. Tomáš Vajda

  CHIEF VAT COMPLIANCE OFFICER
  Michaela Stiborová – Chief Accountant – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narodená 09. februára 1978 v Mykolajiv (Ukrajina). Po štúdiu Novorozdilského Odborného Lycea, odbor účtovník, dosiahla v Prahe nostrifikačnej doložky o uznaní platnosti zahraničného dokladu o vzdelaní v Českej republike na Akadémii vzdelávania a certifikácie účtovníkov a na Obchodnej Akadémii úspešne zakončila rekvalifikačný kurz samostatné účtovné. Od roku 2007 vedie živnosť v odbore účtovných poradcov, vedenie účtovníctva a daňovej evidencie. Od roku 2017 zastáva pozíciu hlavnej účtovnej spoločností skupiny CESSCO. (CZ, RU, EN).

  Michaela Stiborová

  CHIEF ACCOUNTANT
  Narodený 31. Júla 1980 v Calarasi (Rumunsko). V roku 2007 úspešne dokončil štúdium na Akadémii ekonomických štúdií v Bukurešti a získal magisterský titul v odbore medzinárodné účtovníctvo na fakulte účtovníctva a manažmentu informatiky v Bukureašti. Od roku 2005 je aktívny v oblasti stavebníctva, IT a reailového obchodu na pozíciách ekonóm, finančný analytik, účtovník, ekonomický riaditeľ, generálny riaditeľ alebo ako administrátor známych rumunských a nadnárodných spoločností. V súčasnej dobe pôsobí ako regionálny manažér pre Cash Back Rumunsko a Bulharsko. (RO, EN, ES, TR, FR)

  Mng. Virgil Jurubita

  CHIEF AREA OFFICER
  Narodená 03.júla 1983 v Rimnicu Sarat (Rumunsko). Po úspešnom ukončení štúdia ekonómie v odbore medzinárodný obchod a komunikácia na univerzite v Bukurešti Akademia Ekonomických Študií v roku 2008, samostatne zaisťuje od roku 2009 správu, učetníctvo a organizačnú podporu rumunskej kancelárie Cash Back, kde je vedúcou manažérkou v oblasti vrátenia DPH a iných mechanizmov vymáhania daní. Od roku 2012 sa aktívne podieľa na úprave procesov nárokovania v spolupráci s rumunským Ministerstvom Financií a komisiou Európskej Únie. (RO, EN, FR)

  M. Econ. Veronica Ifrim

  CHIEF VAT CONSULTANT ROMANIA
  Narodený 18. Februára 1989 v Ohrei (Moldavsko). V roku 2013 získal bakalársky titul v odbore právo na univerzite Nicolae Titulescu v Bukurešti a štúdium úspešne zakončil v roku 2014 keď získal magisterský titul v odbore medzinárodné právo a právo EU. Po štúdiách začal svoju kariéru v právnej praxi ako notár. V roku 2019 sa pripojil k týmu rumunskej kancelárie Cash Back na pozíciu Executive VAT Officer, kde zaisťuje procesy nárokovania DPH a iných typov daní pre klientov so sídlom v Rumunsku a je výhradnou kontaktnou osobou siete Cash Back s rumunskými daňoovými úradmi. (RO, EN, RU)

  Mng. Stefan Lencuta

  EXECUTIVE VAT OFFICER