• +420 212 248 700
 • czechia@cessco.eu
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Română
  • English
 • NÁŠ TÝM

  Zkušený tým odborníků a specialistů

  Představujeme náš team manažerů a odborníků se zkušenostmi v oblasti vracení DPH a jiných mechanizmů vymáhání daní ve své zemi, zprostředkující zahraniční nároky Zákazníků se sídlem v zemích, pro které obchodní skupina CESSCO uzavřela franšízové dohody Cash Back.

  Cash Back VAT Reclaim Czechia s.r.o.
  Vratislavský palác, Tržiště 366/13, CZ-118 00, Praha (Malá Strana), Česko, Tel: +420 212 248 700. Fax: +420 245 008 206. e-mail: cbcz@cashback-cz.eu

  Miro Cabish – CEO – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narozen 05. prosince 1974 v Holešově (Morava). Licenci Cash Back pro Českou Republiku a Slovensko získal v roce 2006. Následně převzal v roce 2009 vedení rumunské kanceláře. Již v roce 2008 vyhrálo zastoupení jeho české a slovenské kanceláře celosvětovou cenu „Office of the year“, společnosti United Cash Back. Původní profesí burzovní obchodník dnes zaměřuje své aktivity výhradně na komlexní řízení společností v oboru optimalizace zahraničních výdajů, jejich finanční a účetní správu, informační technologie, řízení lidských zdrojů, procesů nárokování a registrace zahraničního DPH a dalších daní. (CZ, SK, EN, IT, ES, FR, DE, PL, RU, RO)

  Miro Cabish

  CEO Tax Reclaim, Chief Sales Officer (CZ, SK)
  S-a nascut pe 10 iulie 1974 in Bratislava (Slovacia). Dupa finalizarea studiilor la Anglo American College a lucrat timp de 5 ani in compania multinationala Tesco Stores ca manager retea furnizori in departamentul de logistica si achizitii, concentrandu-se pe aprivizionarea unitatilor retail. Experienta si-a imbogatit-o la Reckitt Benkiser, un distribution de produse detergeti si cosmetice, unde a lucrat ca manager logistica din 2003. Din 2007 pana in 2017 a gestionat departamentul de Business Development Management in compania logistica ESA, parte a grupului Hitachi Transport Systems, unde mai tarziu a devenit Director de Vanzari, cu specializarea pe implementarea serviciilor logistice si depozitare distribuitie pentru terte parti. Din 2018 s-a implicat in proiecte de consultanta pentru inchirierea spatiilor de depozitare si productie, care, din anul 2020 au fost oferite de Grupul CESSCO sub marca proprie CESSCO Wharehouse Space, care ofera servicii de consultanta in domeniul logisticii si spatiilor industriale. Telul principal este sa ofere clientilor conditiile potrivite pentru afacerea lor in domeniul depozitarii si productiei, cu axare atat pe piata din Cehia si pe cea din Europa (SK, CZ, EN, ES).

  Marko Vlachynský, BBA

  CEO Warehouse Space
  Born 10 July 1974 in Bratislava (Slovakia). After completing studies at Anglo American College, worked for five years at the multinational company Tesco Stores as a supply chain manager in the logistics and purchasing department focused on supplying retail units. His experience evaluated at Reckitt Benkiser, a distributor of cleaning products and cosmetics, where worked as a logistics manager in 2003. From 2007 to 2017 were responsible for Business Devolopment Management at ESA logistics company in the group of Hitachi Transport Systems, where later became Director of Sales Department focusing on third party implementation of logistics services and warehousing and distribution projects. Since 2018 has been engaged in consulting projects for the lease of warehouses and production space, which since 2020 has been provided by the CESSCO Group under its own brand CESSCO Warehouse Space, whereoffers consulting services in the area of ​​logistics and industrial space. The main goal is to provide clients with suitable premises for their business in warehousing and production, focusing not only on the Czech but also the European market. (SK, CZ, EN, ES)

  Marko Vlachynský, BBA

  CEO Warehouse Space
  Narodený 10. júla 1974 v Bratislave (Slovensko). Po ukončení štúdia na Anglo American College pracoval päť rokov v nadnárodnej spoločnosti Tesco Stores ako manažér dodávateľského reťazca v oddelení logistiky a nákupu so zameraním na zásobovanie maloobchodných jednotiek. V roku 2003 zhodnotil svoje skúsenosti v spoločnosti Reckitt Benkiser, zaoberajúca sa distribúciou čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kde pôsobil ako logistický manažér. V rokoch 2007 až 2017 viedol obchod v pozícii Business Devolopment Manager logistickej spoločnosti ESA v skupine Hitachi Transport Systems, kde neskôr získal pozíciu riaditeľa obchodného oddelenia so zameraním na implementáciu logistických služieb treťou stranou a projektov v oblasti skladovania a distribúcie. Od roku 2018 sa obchodne venoval projektom v oblasti konzultácií na prenájom skladov a výrobných priestorov, ktoré od roku 2020 v skupine CESSCO zaisťuje pod vlastnou značkou CESSCO Warehouse Space, kde ponúka konzultačné služby v oblasti logistiky a industriálnych priestorov. Hlavným cieľom je klientom poskytnúť vhodné priestory pre ich podnikanie v oblasti skladovania a výroby so zameraním nielen na slovenský, ale aj európsky trh. (SK, CZ, EN, ES)

  Marko Vlachynský, BBA

  CEO Warehouse Space
  Narozen 10. července 1974 v Bratislavě (Slovensko). Po ukončení studia na Anglo American College pracoval pět let v nadnárodní společnosti Tesco Stores jako manažer dodavatelského řetězce v oddělení logistiky a nákupu se zaměřením na zásobování maloobchodních jednotek. V roce 2003 zhodnotil své zkušenosti ve společnosti Reckitt Benkiser, zabývající se distribucí čistících prostředků a kosmetiky, kde působil jako logistický manažer. V letech 2007 až 2017 vedl obchod v pozici Business Devolopment Manager logistické společnosti ESA ve skupině Hitachi Transport Systems, kde pozdějí získal pozici ředitele obchodního oddělení se zaměřením na implementaci logistických služeb třetí stranou a projektů v oblasti skladování a distribuce. Od roku 2018 se obchodně věnoval projektům v oblasti konzultace na pronájem skladů a výrobních prostor, které od roku 2020 ve skupině CESSCO zajištuje pod vlastní značkou CESSCO Warehouse Space, kde nabízí konzultační služby v oblasti logistiky a industriálních prostor. Hlavním cílem je klientům poskytnout vhodné prostory pro jejich podnikání v oblasti skladování a výroby se zaměřením nejen na český, ale i evropský trh. (SK, CZ, EN, ES)

  Marko Vlachynský, BBA

  CEO Warehouse Space
  Nikola Sidorjaková – Chief VAT Officer CZ & SK – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narozena 25. června 1986 v Prešově (Slovensko). Po ukončení studia na Fakultě veřejné správy košické Univerzity Pavla Jozefa Štefánika v roce 2008 se přestěhovala do Prahy, kde po aktivitách v gastronomických a hotelových službách v roce 2013 využila příležitosti nabídky asistentky v oblasti vracení DPH a jiných mechanizmů vymáhání daní klientům české a slovenské kanceláře Cash Back. (SK, CZ, EN, DE, RU)

  Nikola Sidorjaková

  Chief VAT Officer (CZ, SK)
  Narozena 03. července 1983 v Rimnicu Sarat (Rumunsko). Po úspěšném ukončení studií ekonomie v oboru mezinárodního obchodu a komunikace bukurešťské univerzity Akademie Ekonomických Studií v roce 2008, samostatně zajišťuje od roku 2009 správu, účetnictví a organizační podporu rumunské kanceláře Cash Back, kde je vedoucím manažerem v oblasti vracení DPH a jiných mechanizmů vymáhání daní. Od roku 2012 se aktivně podílí na úpravě procesů nárokování ve spolupráci s rumunským Ministerstvem Financí a komisí Evropské Unie. (RO, EN, FR)

  M. Econ. Veronica Ifrim

  Chief VAT Officer (RO, BG, TR)
  Narozen 18. Února 1989 v Orhei (Moldavsko). V roce 2013 získal bakalářský titul v oboru Právo na Univerzitě Nicolae Titulescu v Bukurešti a studium úspěšně zakončil v roce 2014 získáním magisterského titulu v oboru mezinárodní právo a právo EU. Poté začal svou kariéru v právní praxi jako notář. V roce 2019 se připojil k týmu rumusnké kanceláře Cash Back na pozici Executive VAT Officer, kde zajišťuje procesy nárokování DPH a jiných typů daní pro klienty se sídlem v Rumunsku a je výhradní kontaktní osobou sítě Cash Back s rumunskými daňovými úřady. (RO, EN, RU)

  Mng. Stefan Lencuta

  Chief Sales Officer (RO, BG, TR)
  Narozen 29 prosince 1989 ve Snine (Slovensko). Po studiích na hotelové akademii v Humenným (Slovensko) se rozhodl přestěhovat do Prahy, kde zahájil studium na místní Vysoké škole hotelové. Po třech letech studium ukončil státní zkouškou a získal titul bakalář v oboru hotelový management. Začala pracovat jako barman, později jako supervizor v restauraci. Při této práci začal navštěvovat soukromou vyšší odbornou školu zaměřenou na daně, kterou zakončil získáním certifikátu daňový specialista. Hned poté se chytil šance vstoupit do společnosti Cash Back na pozici Chief VAT Compliance officer, kde jeho hlavní povinností je komunikace mezi klienty a finančními úřady v rámci nárokování DPH v souladu se zákonem o DPH. Je taktéž držitelem certifikátu PRINCE 2 Foundation, zaměřený na projektové řízení. Rád se učí cokoliv z odvětví daní, aby v budoucnosti získal licenci daňového poradce. Je vášnivý cestovatel a také se zajímá o cokoliv na čem se dá létat. (SK, EN, CZ)

  Bc. Tomáš Vajda

  Executive VAT Officer (CZ, SK)
  Narozen 31. července v Calarasi (Rumunsko). V roce 2007 úspěšně dokončil studium na Akademii ekonomických studií v Bukurešti a získal magisterský titul v oboru mezinárodní účetnictví na Fakultě účetnitcví a managementu informatiky v Bukurešti. Od roku 2005 je aktivní v oblasti stavebnictví, IT a retailového obchodu na pozicích ekonom, finanční analytik, účetní, ekonomický ředitel, generální manager a nebo jako administrátor ve známých rumunských a nadnárodních společnostech. V současné době působí jako Regionální manažer pro Cash Back Rumunsko & Bulharsko. (RO, EN, ES, TR, FR)

  Mng. Virgil Jurubita

  Executive VAT Officer (RO, BG, TR)
  Narozena 11. června v Bukurešti (Rumunsko). Absolventka Fakulty žurnalistiky a komunikačních věd v roce 2008. V současné době studuje na Fakultě psychologie v Bukurešti. Vášeň pro práci s lidmi, rozsáhlé zkušenosti v oblastech souvisejících s prací s klienty v oblasti zákaznických služeb, správy účtů, správy kanceláří a obchodního zastoupení v několika průmyslových odvětvích jako je letecká doprava nebo mediální sítě. Zájem o technologii a vše nové. Vždy ochotná k pomoci a učení se novým věcem. V roce 2020 se připojila k týmu Cash Back Romania, aby demonstrovala dovednosti v oblasti prodeje a vyjednávání, které pomáhají společnostem získat zpět svou zahraniční daň z přidané hodnoty. (RO, EN, ES)

  Cristina Popescu

  Executive Sales Officer (RO, BG, TR)
  Michaela Stiborová – Chief Accountant – CASH BACK – Vat Reclaim – Vracení DPH ze zahraničí – Rambursare TVA
  Narozena 09. února 1978 v Mykolajivu (Ukrajina). Po studiu Novorozdilského Odborného Lycea, obor účetní, dosáhla v Praze nostrifikační doložky o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém vzdělání v České republice na Akademii vzdělávání a certifikace účetních a na Obchodní Akademii úspěšně zakončila rekvalifikační kurz samostatné účetní. Od roku 2007 vede živnost v oboru účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence. Od roku 2017 zastává pozici hlavní účetní společností skupiny CESSCO. (CZ, RU, EN).

  Michaela Stiborová

  Chief Accountant (CZ, SK)
  Narozena 28. října 1986 v Kroměříži (Morava). Po získání magisterského titulu v oboru obecné lingvinistiky na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci, ukončila v roce 2019 s titulem MBA obor finanční management a účetnictvím na Cambridge Business School v Praze. Od roku 2010 se podílí na všech projektech oblastního ředitele společnosti spojených s nárokováním a správou zahraniční DPH a dalších typů nárokovatelných daní, optimalizacemi cestovních náhrad společnostem, implementace sledovacích jednotek a systému mapování zavazadel a cestujících i zajištění společenských akcí a koncertů. (CZ, SK, EN, IT, ES, FR, DE)

  Mgr. Markéta Cihlářová, MBA

  CEO Executive Assistant
  Narozena 5. listopadu 1999 v Praze (Česko). Vystudovala Mezinárodní Konzervatoř v Praze v oboru populární zpěv a akutálně se připravuje na studium University Jana Amose Komenského, obor scénická a mediální studia. Pro získání dostatečné praxe v korporátní oblasti zajišťuje administrativní podporu a procesní kancelářské práce pro přípravu žádostí o vrácení zahraniční DPH již od roku 2014 při studiích a od roku 2020 jako výkonná asistentka ředitele společnosti a vedoucí pražské kanceláře (CZ, EN, IT, ES)

  Elle Cabishová

  Executive assistant